آموزش زبان عربی باقری
آموزش زبان عربی

درزبان  فارسی برای اشاره کردن به اشخاص و اشیاء از کلمات:

این (برای نزدیک) و آن (برای دور) استفاده می کنیم:

این دانش آموز است .    آن معلم است.

این تخته است .           آن کتاب است.

در ادبیات فارسی چون جنسیّت (مذكر و مؤنث) مطرح نیست،

برای مذکر ومؤنث از یک لفظ استفاده می شود.

این محمّد است.        این سارا است.     

 آن مرد است .           آن زن است.

اما در زبان عربی برای اسم مذکر از اسم اشاره مذکر و برای مؤنث از اسم اشاره مؤنث استفاده می شود.

- اسم اشاره در زبان عربی:

1)اسم اشاره به نزديک:

مفرد مذکر:هذا                         مفرد مؤنث: « هذهِ»

مثنی مذکر: هذانِ ، هَذَينِ             مثنی مؤنث: «هاتانِ ، هاتِينِ »

جمع:«مذکر و مؤنث» هؤلاء

2)اسم اشاره به دور

مفرد مذکر: ذلِکَ                      مفرد مؤنث: تلکَ

مثنی مذکر: ذانِکَ ،ذَينِکَ             مثنی مؤنث: تَانِکَ ، تَينِکَ

جمع: «مذکر و مؤنث» اولئکَ

چند لفظ از اسماء اشاره به مکان اختصاص دارد:

هُنا: برای اشاره به نزديک« اينجا»

هُناکَ : برای اشاره به مکان متوسط.

هُنالِکَ و ثَمَّ:  برای اشاره به مکان دور

با استفاده از اسم اشاره وبا توجه به موقعیت دور یا نزدیک

  بودن آن جاهای خالی را پر کنید؟

..... فراشةٌ  (دور)                  ..... سفینة (نزدیک)

.....  بحرٌ   (نزدیک)               ..... نملةٌ   (دور)

 .....طعامٌ    (دور)                 ..... رمّانٌ  (نزدیک )

تذکر:أُولئکَ و هؤلاء  ميان جمع مذکر و جمع مؤنث مشترک هستند:

هؤلاء إخوانٌ ،              هؤلاءِ أخَوَاتٌ

برای جمع غير عاقل از اسم اشاره مفرد مؤنث استفاده می کنيم.

تلکَ(هذهِ) الجبالُ  ،      هذهِ (تلکَ) کُتُبٌ        

هذِهِ كُتُبٌ­ علميّةٌ: اينها ، کتابهای علمی هستند.

اسم اشاره مثنی مانند اسم­ های مثنی معرب به حروف هستند،

در حالت رفع «الف و نون » و در حالت نصب و جر «ياء و نون » می گيرند.

 ترجمه اسم اشاره:

اگر بعد از اسم­ اشاره ­اسم­ داراي(ال)بيايد بايد لازم ­است ­كه ­اسم اشاره ­به ­صورت مفرد (اين) و (آن) ترجمه ­كرد. و برعكس­ اگراسم بعد از آنها (مشارٌاليه) نكره ­باشد اسم اشاره­ طبق صيغه ­ي خود ومشارٌاليه به صورت­ مفرد ترجمه مي­شود.

به ترجمه ی عبارات زير توجه کنيد:

هذهِ الشَّجرةُ باسِقَةٌ:

اين درخت ، بلند است.

هؤلاءِ الطالباتُ مُجتَهِداتٌ:

اين دانش آموزان ، کوشاهستند.

هؤلاءِ طلابٌ: اينها ، دانش آموز هستند.

هؤلاءِ النّاسُ يُکْرِمُونَنِي:

اين مردم مرا گرامي مي دارند.

هذا المُعَلِّمُ حاذِقٌ:

اين معلّم ، ماهر است.  

هذانِ­ المُعَلِّمانِ حاذِقانِ :

اين معلّمان ماهر هستند.   

 هذانِ­ معلِّمانِ:

اينها ، معلّم هستند.

هؤلاءِ الْمُعَلِّمُونَ حَاذقُونَ:

اين معلّمان ماهر هستند.  

هؤُلاءِ مُعَلِّمُونَ:

اينها معلّم هستند.

نکته: اگر اسم دارای «ال» بعد از اسم اشاره جامد باشد نقش عطف بيان دارد و اگر مشتق باشد نقش صفت دارد:

هذا الرَّجُلُ : اين مرد « الرَّجُلُ :عطف بيان است»

رَبِّ إِجعَل هذا البلدَ آمِنَاً « البلدَ :عطف بيان و منصوب  است»

هذا الکَاتِبُ : اين نويسنده « الکاتِبُ: صفت است»

و اگر اسم بعد از اسم اشاره نکره باشد نقش خبر دارد:

هذا کاتِبٌ : اين نويسنده است « کاتِبٌ خبر و مرفوع»

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

عَيِّن الخطأَ:سراسری زبان 89

1)الظُّلمُ علی الضَّعيفِ أَقبَحُ الظُّلمِ ، و هذا العملُ مذمومٌ:

ظلم برضعيف ،زشت ترين ظلم است و اين کار ناپسند است.

2)الزّاهِدُونَ يَجتَنِبُونَ الخطيئاتِ ، وهؤلاءِ محبوبُونَ عندَ اللهِ:

زاهدان از خطاها دوری می کنند ،واين ها پيش خدا محبوبند.

3)النَّاسُ يُذنِبُونَ و قليلٌ مِن هؤلاءِ المُذنِبينَ يَتُوبُونَ:

مردم گناه می کنند وعدّه ی کمی از اين ها  گناهکارانی هستند که توبه می کنند.

4)يَعبُدُ العابِدُونَ اللهَ في الّليلِ المظلِمِ و هذا اللّيلُ کَسترٍ لَهُم:

عابدان خدا را در شب تاريک عبادت می کنند و اين شب مانند پوششی برای آنهاست.

گزينه «3» زيرا اسم پس از اسم اشاره بايد به صورت مفرد ترجمه شود.ارسال در تاريخ سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ توسط ابراهیم باقری

اسلایدر